O nas

Firma zlokalizowana jest w miejscowości Rudze. Jest to niewielka miejscowość na trasie Wadowice – Oświęcim. Za datę rozpoczęcia działalności uznaje się 1.02.1993 rok. Firma powstała w celu przetwórstwa zbóż i dalszej ich odsprzedaży na rynek krajowy.

Przedsiębiorstwo zlokalizowane jest na terenie należącym do właściciela. Od roku 1993 do dnia dzisiejszego powstało doskonale wyposażone zaplecze służące do prowadzenia działalności w zakresie przemiału pszenicy, jęczmienia i żyta.

Przedsiębiorstwo działa w sektorze spożywczym. Podstawowym przedmiotem działalności jest przetwórstwo ziarna pszenicy i żyta na mąki piekarnicze, cukiernicze i kasze mannę oraz przemiał jęczmienia na kaszę.

Aby dobrze poznać zagadnienia dotyczące branży młynarskiej właściciel bierze udział w licznych szkoleniach i seminariach z tego zakresu.

Podstawowym wyposażeniem młyna są maszyny pochodzące z importu, produkcji czeskiej firmy „Prokop”. Wybór tego producenta podyktowany został korzystnymi warunkami zakupu oraz wysoką jakością urządzeń, przy stosunkowo niewielkich wymiarach.

 

Nowości